to top site

Czy jest możliwe także zasilanie KNX SERVER napięciami pomiędzy 12 a 24V DC?

KNX SERVER może być zasilany napięciem stałym (DC) od 12 do 24 V; zaleca się używać wyłącznie zasilaczy stabilizowanych, wykorzystując krótkie kable zasilające, aby zapobiec zakłóceniom zasilania.