108358

Zabezpieczenia    Wyłączniki różnicowoprądowe AC

Wył. różn. NOARK , Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, I?n=300mA, typ A