PC-PV-SET1ST_1300FS

Rozdzielnice    Rozłączniki PPOŻ.

Skrzynka przył. gener. do syst. fotowolt. dla 1MPPT,z rozłącznikiem ppoż DC/Phoenix-Contact/1000DC/box 1MPPT/1137053/Zawiera: ogr. przepięć typ T1/T2, rozłącznik ppoż DC ze zdalnym dostępem, obudowa szczelna (IP65) z wyprowadzonymi dławnicami