EM-382N_DCAC

Rozdzielnice    Rozdzielnice DCAC Noark

Rozdzielnica przył. DCAC hermetyczna IP65 EMITER z ogranicznikiem przepięć DC Noark 1000V typu 2, 2 x łańcuch PV, 2 x MPPT // ogr. AC Noark typ 2, 25A 3-F, RCD typ A 40A/100mA