EM-898N_AC

Rozdzielnice    Rozdzielnice AC Noark

Rozdzielnica przył. AC hermetyczna IP66 EMITER z ogranicznikiem przepięć AC Noark typ 2, 80A 3F, FR 100A, syg. Faz