to top site

Jakie są wymagania gwarancji systemowej?

Wszystko, co składa się na kompletny tor transmisyjny, a więc kabel trasowy, panel krosowy oraz gniazdo w punkcie abonenckim, muszą pochodzić od jednego producenta z serii certyfikowanej. Pozostałe produkty (szafa i jej wyposażenie, puszki montażowe, listwy zasilające, itd.) mogą pochodzić od dowolnego producenta.
W kolejnych krokach należy zgłosić producentowi zastosowanego okablowania obiekt do certyfikacji sieci, wykonać pomiary dynamiczne (stwierdzające zgodność wykonania sieci z normą EN50173 lub ISO11801) oraz przesłać dokumentację powykonawczą z wykonanej sieci, dołączając wykonane pomiary.
Po pozytywnej weryfikacji wszystkich powyższych warunków, producent udziela 25 lat gwarancji na parametry dynamiczne wykonanej sieci okablowania strukturalnego.