to top site

Jak uziemia się przewody ekranowe? Czy kable FTP również trzeba uziemić?

Wszystkie elementy stosowane w okablowaniu strukturalnym ekranowanym (panele krosowe ekranowane  i gniazda RJ45 ekranowane) posiadają specjalne złącza do podłączenia ekranu z przewodów FTP (Kabel FTP lub STP posiada dodatkową żyłę, która posiada połączenie galwaniczne z ekranem. Żyłę tę terminuje się w panelu do odpowiedniego złącza LSA lub do obejmy połączonej z obudową panela, natomiast w gnieździe do specjalnej obejmy).

W tych złączach należy zaterminować ekrany przewodów FTP (STP, S/FTP itp.). Dodatkowo panele krosowe posiadają złącze do uziemienia wszystkich ekranów zaterminowanych kabli – ekrany przewodów ekranowanych należy podłączyć do połączeń wyrównawczych budynku. Wymagania precyzują normy PN/EN-50174 oraz PN/EN 50310. Połączenia ekranów powinny być połączeniami o niskiej impedancji
i powinny być zabezpieczone przed korozją.

Ekran musi być przynajmniej z jednej strony podłączony do uziemienia. Brak połączenia ekranu z uziemieniem sprawi, że kabel FTP lub STP będzie się zachowywał gorzej niż kabel UTP w sieci tej samej klasy.