to top site

Co nam praktycznie daje zastosowanie elementów wyższej kategorii (jaki jest praktyczny efekt między zastosowaniem kat 5e a 6?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. W ogólnym rozumieniu system okablowania ma służyć różnym usługom w sieci teleinformatycznej zgodnie z aktualnymi wymaganiami, ale także takimi, które pojawią się w pewnej przyszłości, a których aktualnie wymagań nie znamy. Z tego punktu widzenia im lepsze parametry kanału, czyli wyższa kategoria okablowania, tym większe prawdopodobieństwo, że w przyszłości kiedy pojawią się nowe aplikacje, będzie można z nich korzystać bez wymiany okablowania.

Ale często to pytanie stawiają osoby, które budują okablowanie strukturalne WYŁĄCZNIE przeznaczone dla sieci komputerowej i telefonicznej. Jeśli przyjąć takie wąskie kryteria, to praktycznego efektu zastosowania kategorii 6 zamiast kategorii 5e nie będzie widać. W sieciach  komputerowych aktualnie najbardziej popularne jest stosowanie standardu 100Base-TX o maksymalnej teoretycznej przepływności 100Mbit/s lub 1000Base-TX o maksymalnej teoretycznej przepływności 1000Mbit/s (1Gb/s) i mogą one być używane zarówno w sieci wykonanej w standardzie 6 jak i 5e.