to top site

Czy mogę całą energię z sieci fotowoltaicznej odsprzedawać do sieci?

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Gospodarki i analizą techniczną systemów przyłączonych do sieci
o ilość energii wprowadzonej do sieci będzie właściwie decydował producent wraz z projektantem. Pomiar energii ma odbywać się w dwóch miejscach „na zaciskach instalacji pv i w miejscu przyłączenia”.
W związku z tym jeśli przed pomiarem w miejscu przyłączenia system pv nie będzie zasilał innych odbiorników 100% energii zostanie formalnie oddane (dosł. naliczone) do sieci (pomijając straty na okablowaniu). Zapis jest jednak mało ścisły i błędnie rozwijany w dalszej części odpowiedzi MG. Trudno zatem uznać go za wiążący przed wprowadzeniem zmian w prawie energetyczny.