to top site

Czy fotowoltaika się opłaca?

Analiza rozwoju energetyki  odnawialnej w innych krajach Europy pokazuje, że fotowoltaika jest rozwiązaniem  szczególnie korzystnym dla tzw. lokalnej produkcji. Prostota instalowania systemów fotowoltaicznych na budynkach mieszkaniowych i przemysłowych zapewnia lokalne ograniczenie zapotrzebowania na energię. Koniecznym bodźcem dla tego rodzaju generacji  jest stabilny w czasie system wsparcia finansowego.